Kennelklubber i verden og Norge

I likhet med mennesker skal alle hunder registreres med navn og nummer. Man kaller dette et stambok-register, ikke bare for å vite opphavet til hunden, men også i hensyn til de mange konkurransene som hunder deltar i. Det finnes internasjonale kennelklubber og nasjonale, og om man ikke befinner seg i England eller USA, så innretter man seg etter FCI sine grunnregler og retningslinjer. I Norge følger man også Nordisk Kennelunion (NKU) sine formaninger.

I Norge var det blant annet jegere og hundeeiere som tok initiativ til å skape et register for hundene. Det var viktig i prosessen med å avle fram skikkelige jakthunder. Etter hvert ble registeret også viktig for de som drev med utstilling av hunder, og miljøet vokste raskt. I tillegg var det en samlet enighet globalt om at det burde være register i alle land som fulgte en rekke regler for hundehold.

I Norge organiserer de lokale kennelklubbene seg under Norsk Kennelklubb (NKK), og det finnes klubber i de fleste fylker og regioner, som for eksempel NKK region Oslo/Akershus. Når man er tilknyttet sin lokale kennelklubb, vil man få all den informasjonen man trenger for å skaffe seg en hund.

azonbooster