Hunderase og rasehund

Når man snakker om rasehunder, er det hunder som har blitt avlet opp og kontrollert under menneskets oppsyn gjennom mange tusen år. De første hunderasene kan stamme tilbake så langt som over 9000 år, til deler av Sibir der folk trengte hunden som hjelp i forskjellige daglige gjøremål. Man avlet hunder med forskjellige fremragende fordeler, som styrke, hurtighet, smidighet, luktesans også videre, for å skape enda mer spesialiserte hunderaser. En rasehund er derfor en tam hunderase så gjerne kommer fra to forskjellige raser. En hund som ble krysset med en ulv, var en hund som var fryktløs og som kunne forsvare eierne sine fra farer.

Forskjellige typer hunderase

Man skiller mellom en mengde forskjellige hunderaser etter hvilke dyr som er avlet fram, hvor de kommer fra og hvilken temperament de har. Man kan videre klassifisere disse i grupper, raser og varianter. Alle hunder stammer fra ulv, kalt canis lupus på latin. Noen er rene raser, mens andre en blandingsraser. Det er mange grunner til at man vil blande raser. Det kan være at man vil ha hunder som kan trekke sleder over store snødekte områder på kort tid. Det kan være for å brukes til sporhunder med utsøkt luktesans. Det kan også være rent forfengelige årsaker, som at de skal være selskaps-hunder, eller være barnevennlige eller allergivennlige.

Norske hunderaser

Selv i Norge har man sine egne hunderaser, der de lokale variasjonene spiller en viktig rolle. De ble brukt i transport og til jakt, og har egenskaper som er perfekt tilpasset det norske klimaet og landskapet.

En av de mest vanlige hundene i Norge er den såkalte grå elghund. Denne ble brukt på jakt på storvilt som elg og hjort. Denne rasen er skapt gjennom selektiv avl og er nærmere 200 år gammel. Den kan minne om ulike arter fra vikingtiden, men har ingen direkte familiebånd med disse.

En annen norsk rasehund er norsk buhund, en familiehund som var perfekt til gårdsdrift og gjeting. Før i tiden var disse hundene viktige bidrag i gårdsdriften, noe som var en av det viktigste næringene i landet gjennom mange århundrer. I dag er det en energisk familiehund som trenger jevnlige lufteturer og mye mosjon.

Det er et organ kalt Fédération Cynologique Internationale (FCI), som skal samle de forskjellige kennelklubbene i ulike land, slik at man får en riktig oversikt over alle rasene.

azonbooster